Notices

DateNoticeURL
2023/18/01Nepal Oil Corporation Limited Exam Centers & Date !!Click Me
2023/09/01नेपाल आयल निगम लिमिटेड , टेकु, काठमाडौँ , लोक सेवा आयोगबाट लिइने निगमको आन्तरिक, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रमको सूचना (सूचना नम्वरः १३/२०७९-८०)Click Me